Sökning: "Nordiska språk språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Nordiska språk språk och litteratur.

 1. 1. ”Jag skriver men orden har ingen smak” : Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tom Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Lättläst; Svenska som andraspråk; Bildspråk; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra sex SVA-lärares inställning till lättläst litteratur och bildspråk ur undervisningssynpunkt i svenska som andraspråk. Lättlästa texter brukar ses som avskalade versioner av originalversionen och har sitt ursprung år 1968. Nu finns flera olika typer av lättläst litteratur. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skriver men orden har ingen smak” : - Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tom Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Lättläst Svenska som andraspråk Bildspråk Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra sex SVA-lärares inställning till lättläst litteratur och bildspråk ur undervisningssynpunkt i svenska som andraspråk. Lättlästa texter brukar ses som avskalade versioner av originalversionen och har sitt ursprung år 1968. Nu finns flera olika typer av lättläst litteratur. LÄS MER

 3. 3. Svensk språkhistoria i Finland : Fyra intervjuer med finlandssvenska gymnasielärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Finland-Swedish; Finland; finsk; finlandssvensk; modersmål; svenska; språkhistoria; språkhistorieundervisning; språk; historiemedvetande; didaktik;

  Sammanfattning : I den här studien intervjuades fyra finlandssvenska lärare om sin undervisning i språkhistoria. Intervjuerna analyserades genom interpretativ fenomenologisk analys (IPA) och resultatet kategoriserades utifrån de didaktiska frågorna vad?, hur? och varför?. LÄS MER

 4. 4. "Men först läsa saga" : En språkvetenskaplig undersökning av grammatik i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Emma Taubert; [2019]
  Nyckelord :barnboksspråk; grammatik i barnlitteratur; barns grammatik; barnspråk; barnanpassat språk; barns språkutveckling; barnriktat språk; syntax; morfologi;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras grammatik i litteratur för små barn. Materialet består av ett urval böcker som riktar sig till barn i åldern noll till tre år och som är skrivna av några av Sveriges populäraste barnboksförfattare. LÄS MER

 5. 5. Vidga vyerna! : Om kulturella kontexter i SVA-lärares litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Brinkemar Ronja; [2019]
  Nyckelord :litteraturundervisning i svenska som andraspråk; SVA-lärares val av litteratur; icke-västerländsk litteratur; klassiker; kanon; allmänmänsklighet; kulturell kontext; vidga vyer; spegla elevers erfarenheter; lärarutbildningen i svenska som andraspråk; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Skolans litteraturundervisning är normerande för att markera vilka kulturers litteratur som har högst status, men har samtidigt en potential att låta elever få ta del av olika kulturers perspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på litteraturundervisningens kulturella kontexter inom ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet. LÄS MER