Sökning: "Nordiska språk språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Nordiska språk språk och litteratur.

 1. 1. Grannspråksundervisning - svensklärarens dåliga samvete : En kvalitativ intervjustudie med fyra svensklärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :Neighbouring languages; teaching neighbouring languages; Nordic languages; teacher attitudes; high school; upper secondary school; grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarattityder; gymnasieskolan; Nabospråk; nabospråksundervisning; nordiske språk; lærerholdninger; videregående;

  Sammanfattning : Deklarationen om nordisk språkpolitik syftar till att stärka grannspråksförståelsen i Norden och i det arbetet spelar skolan en roll genom svenskundervisningen. Trots deklarationen har grannspråksundervisningen i svensk skola kallats svensklärarens dåliga samvete och Sverige har fått kritik för att inte arbeta nog med detta inom skolan för att möta målen. LÄS MER

 2. 2. "Sproget er et billede av virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den" : Flerspråkig lyrik ur ett translanguaging-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Susanne Södergren; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig litteratur; lyrik; poesi; språkväxling; translanguaging; transspråkande; svenska som andraspråk; Haapamäki och Eriksson; Aase Berg; Cia Rinne; Johanna Frid; Gordana Spasic.;

  Sammanfattning : Flerspråkig litteratur är långt ifrån ett nytt fenomen, men forskningsområdet är fortfarande mycket underutforskat. Syftet med studien är att studera språkväxling i flerspråkig lyrik sett ur ett translanguaging-perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vi är stjärnor : En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Fahlström; [2018]
  Nyckelord :stilanalys; låttexter; Thåström.;

  Sammanfattning : Att låttexter, eller rocklyrik, har blivit något av vår tids poesi stod klart när Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur år 2016. I föreliggande studie undersöks låttexter som är skrivna av en av Sveriges främsta rockikoner, Joakim Thåström. LÄS MER

 4. 4. Är lättläst lättläst? : En jämförande studie av Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erika Wallgren Ekström; [2017]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; läsbarhet; läsförståelse; lättläst; röst; kausalitet;

  Sammanfattning : Personer med annat modersmål än svenska är en av flera målgrupper för lättläst litteratur, och lättlästa texter rekommenderas att användas inom undervisningen för svenska som andraspråk. Det har dock förts kritik mot lättlästa texter och deras lämplighet för personer med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. KISSing and other strategies for successful communication : A case study on communication between Nordic and Chinese business people using English as a lingua franca

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Johanna Rixer; [2016]
  Nyckelord :Communication strategies; English as a lingua franca ELF ; Business English as a lingua franca BELF ; intercultural communication; active listening; KISS; Keep it simple; stupid .;

  Sammanfattning : This is a case study on the communication between Nordic and Chinese business people using English as a lingua franca in their business communication. The aim of this paper is to establish if misunderstandings in communication occur between Chinese and Nordic language speakers (Finnish and Swedish) in a business environment and, if they do, what the nature of these misunderstandings is. LÄS MER