Sökning: "kvalitetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet kvalitetsstyrning.

 1. 1. Investigating Primer Effects on Top Coat Structure : A Study Made at Volvo GTO, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Fors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quality control is an integral part in all production industry. One important part of this control is the examination of the surface structure. This is especially important in automotive industries where the visual appearance is a big part of the general perception of quality for the customer. LÄS MER

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 3. 3. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 4. 4. Organisation och kvalitetsstyrning hos små och medelstora företag - en fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsutveckling; små och medelstora företag; TQM; SME.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om organisation och kvalitetsstyrning i mindre och medelstora företag. Syftet är att bidra med ökad förståelse för användning av kvalitetsstyrning i små och medelstora tillverkande företag. Undersökningen gjordes som en fallstudie där två företag studerades. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsstyrning av processer : Arbetet mot en stabilare process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hampus Järphag; [2018]
  Nyckelord :Kvalitet; Processtyrning; Kvalitetsstyrning; Duglighet;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har företag i allmänhet och tillverkningsföretag i synnerhet mer och mer tvingats inrikta sig på att producera kvalitetsprodukter. Detta för att kunna vara konkurrenskraftiga och inte tappa marknadsandelar samtidigt som konsumenter har blivit mer medvetna om vad de egentligen efterfrågar. LÄS MER