Sökning: "kvalitetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet kvalitetsstyrning.

 1. 1. Organisation och kvalitetsstyrning hos små och medelstora företag - en fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsutveckling; små och medelstora företag; TQM; SME.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om organisation och kvalitetsstyrning i mindre och medelstora företag. Syftet är att bidra med ökad förståelse för användning av kvalitetsstyrning i små och medelstora tillverkande företag. Undersökningen gjordes som en fallstudie där två företag studerades. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsstyrning av processer : Arbetet mot en stabilare process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hampus Järphag; [2018]
  Nyckelord :Kvalitet; Processtyrning; Kvalitetsstyrning; Duglighet;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har företag i allmänhet och tillverkningsföretag i synnerhet mer och mer tvingats inrikta sig på att producera kvalitetsprodukter. Detta för att kunna vara konkurrenskraftiga och inte tappa marknadsandelar samtidigt som konsumenter har blivit mer medvetna om vad de egentligen efterfrågar. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsstyrning på äldreboenden : En jämförande studie mellan en privat och en kommunal aktör

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Klara Kumlin Lundmark; Nikola Simic; [2018]
  Nyckelord :Kvalité; Kvalitetsstyrning; Privat; Kommunal; Äldreboende; New public management; NPM; Nyinstitutionell; Total quality management; TQM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter att den svenska välfärdsstaten genomgått förändringar, som grundas i reformerna inom new public management, har kvaliteten i äldreomsorgen varit ett omtalat ämne. I samband med omvandlingen fick kommunerna eget ansvar över äldreomsorgen inom kommunen. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i bemanningsbranschen : En kvalitativ fallstudie om ISO-kvalitetsstandarder i bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Roumeliotis; Patrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Quality; legit imacy; customer satisfaction; ISO; TQM; quality assurance systems; quality management; quality standards; kvalitet; legitimitet; kundnöjdhet; ISO; TQM; kvalitetssäkringssystem; kvalitetsledning; kvalitetsstandard;

  Sammanfattning : Background: Due to increased demands that staffing companies should be quality certified according to ISO, the concept of quality has gotten a whole new meaning. This has resulted in customer satisfaction being the primary focus in the staffing industry. LÄS MER

 5. 5. Styrformer genomsyrar allt? : En komparativ undersökning av Design Management och Kvalitetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Guissela Guaman; Elefteria Stamos; [2018]
  Nyckelord :Design Management; Quality Management; management forms; organization; Design Management; Kvalitetsstyrning; styrformer; organisation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att Design Management bidrar till implementeringen av Total Quality Management (som i denna studie tillsammans med New Public Management framförs som Kvalitetsstyrning). Syftet med denna studie är att tillföra en utökad vetenskaplig kunskap om styrformerna Design Management och Kvalitetsstyrning samt deras likheter. LÄS MER