Sökning: "Helene Floberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Floberg.

  1. 1. Matematiska begrepp inom positionssystemet : - vilka är svårigheterna?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Agneta Floberg; Helene Löfström; [2010]
    Nyckelord :concept; mathematical difficulties; positional system; special needs education; begrepp; matematiksvårigheter; positionssystemet; specialundervisning;

    Sammanfattning : Abstrakt Studien behandlar begreppskunskap inom området positionssystemet hos elever i matematiksvårigheter. Undersökningen har gjorts i årskurs 4 och omfattar naturliga tal avseende tiobassystemet. Studien består av en kvantitativ undersökning och en kvalitativ del med intervjuer. LÄS MER