Sökning: "special needs education"

Visar resultat 1 - 5 av 539 uppsatser innehållade orden special needs education.

 1. 1. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om förskollärares erfarenheter av att skapa eninkluderande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Gyllenskepp; Linnéa Palmu; [2022]
  Nyckelord :Children with special needs; exclusion; inclusion; special education; preschool; preschool teachers experiences; Barn i behov av särskilt stöd; erfarenheter; exkludering; förskola; förskollärares specialpedagogik; inkludering;

  Sammanfattning : I den svenska förskolan har alla barn rätt till en likvärdig utbildning och att få sina behov tillgodosedda. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har av barn i behov av särkilt stöd och för hur de arbetar för att inte exkludera dessa barn. LÄS MER

 2. 2. SCHOOL EXPERIENCES OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) IN INCLUSIVE EDUCATION SETTINGS IN AZERBAIJAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sevinj Rustamova; [2021-08-16]
  Nyckelord :inclusive education; students with special educational needs SEN ; Azerbaijan;

  Sammanfattning : Aim: Inclusive education is a new concept applied in the education system of Azerbaijan and not all members of society are familiar with this concept. National legislation guarantees equal, inclusive, and quality education opportunities for everyone. LÄS MER

 3. 3. CHALLENGES AND COMPETENCE IN TEACHING IN INCLUSIVE CLASSROOMS IN RWANDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Delphine Kwizera; [2021-08-16]
  Nyckelord :Inclusive education; Teacher Competence; Rwanda;

  Sammanfattning : Aim: The study explores Rwandan teachers’ perspectives on competencies they have for teaching in inclusive classrooms, the support teachers need to develop their competencies, and the challenges they face in inclusive schools in Rwanda.Theory:Danielson’s Framework for Teaching builds the theoretical framework for this research. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattning om en digital fonemiskt inriktad läsintervention för elever i särskolan som är i behov av AKK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna-Charlotta Mark; Eva Inerot; [2021-08-10]
  Nyckelord :Fonemisk inlärning; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; digital undervisning; tematisk analys; Phonemic learning; special needs education; intellectual disability; digital teaching; thematic analysis;

  Sammanfattning : The study’s aim was to investigate teachers’ perceptions of a digital phonemic intervention promoting reading development in special needs-students in need of Augmentative and Alternative and Communication (AAC). Four semi-structured dyad interviews with teachers were conducted. LÄS MER

 5. 5. Alla är vi olika, men olika är bra : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och beskrivningar kring arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lena Joansson; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; Children with special needs; Conceptions; Phenomenography; Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Uppfattningar och Fenomenograf;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers perceive and describe the inclusion of children in need of special support.Based on the purpose of the study, three research questions are formulated. LÄS MER