Sökning: "stadieövergång"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet stadieövergång.

 1. 1. En intervjustudie kring lärares upplevelser av studieövergången från årskurs 3 till 4 med fokus på elevernas läsutveckling : En intervjustudie kring lärares upplevelser av studieövergången från årskurs 3 till 4 med fokus på elevernas läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Weibahr; Joan Amin Rasoal; [2018]
  Nyckelord :Stadieövergång; läsförståelse; läsutveckling; läsundervisning; lässtrategier; textgenrer;

  Sammanfattning : Det finns elever som upphör att utvecklas i sin läsförståelse vid övergången mellan årskurs 3 och 4 då de möter svårare texter och nya kursplaner som ställer högre kognitiva krav. Syftet med föreliggande studie är att beskriva lärares upplevelse av denna stadieövergång med fokus på elevernas läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Systematisk övergång : En specialpedagogisk analys av lärares muntliga framställningar om övergång från grundskola till gymnasiets Språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofie Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :övergång; överlämning; stadieövergång; samverkan; konflikt; dokumentation; bedömning; Språkintroduktion; skola; nyanländ; elev; läridentitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera muntliga framställningar av lärare på gymnasiets Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till Språkintroduktionen på gymnasiet. Som metod användes insamling och analys av kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken i årskurs 4 respektive årskurs 7 med särskilt fokus på förändringar och hinder vid övergången från tidigare stadium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanna Strand; Susanne Vesterinen; [2017]
  Nyckelord :Förändringar; hinder; matematiklärande; skolämnet matematik; stadieövergång.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få fördjupad kunskap om och förståelse av några elevers upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken i årskurs 4 respektive årskurs 7 samt hur dessa har förändrats utifrån deras senaste stadieövergång vad gäller hinder och svårigheter. En kvalitativ metodansats användes vid genomförandet av studien. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse och stadieövergång - en jämförande textanalys av Nationellt prov i svenska för åk 6 och DLS screening för åk 7 och 8

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Assessment of reading comprehension; reading comprehension; reading comprehension tests; stage transition;

  Sammanfattning : Abstract Expected knowledge contributions: My study can contribute to a broader approach to reading comprehension tests and a proactive approach to reading comprehension strategies for a transition stage between year groups. Background: At the beginning of the fall semester in 2016 there was DLS reading comprehension screening of all students in year 7. LÄS MER

 5. 5. Övergången från gymnasie- till högskolestudier i kemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Haskå; Lotta Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :förkunskaper; gymnasium; inledande kemi; kemiundervisning; kunskapssyn; läroplan; stadieövergång; termodynamik; universitetsstudier;

  Sammanfattning : Kemi läses som ämne på de högskoleförberedande naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen, men kemiundervisningen måste även förhålla sig till den aktuella läroplanen och ta hänsyn till andra syften än det högskoleförberedande. Med utgångspunkt från detta var syftet med studien att undersöka hur studenter och lärare upplever studenternas förkunskaper i kemi i relation till högskolestudier. LÄS MER