Sökning: "individer med IF"

Visar resultat 1 - 5 av 1043 uppsatser innehållade orden individer med IF.

 1. 1. Att ha ett jobb som alla andra. Möjligheter och utmaningar i övergången från gymnasiesärskolan till arbete: en kritisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jacob Takeuchi; [2023-09-05]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; anpassad gymnasieskola; SMART; forskningsöversikt; övergång; arbetsliv; individer med IF;

  Sammanfattning : Today a lot of students with intellectual disabilities in Sweden are struggling to join the labor force and face multiple barriers when trying to gain employment. Therefore, the purpose of this thesis is to explore the facilitators and barriers concerning students with intellectual disabilities in their transitions from high school to employment through a systematic mapping of parts of the research field. LÄS MER

 2. 2. Gör individer med yngre syskon av det motsatta könet mer könsstereotypiska studieval? – Studie om syskonkonstellationens könssammansättning och studieval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Towa Adolfsson; Meryem Özkan; [2023-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that the gender of siblings’ affect individuals’ choices. There are different studies that have shown that younger siblings adopt behaviors by observing older siblings. There are however few studies that analyze how older siblings' decision making is affected by younger siblings. LÄS MER

 3. 3. Den sjätte utespelaren - kognition : En kvantitativ studie om exekutiva funktionerna hos ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Karl Sjöblom; [2023]
  Nyckelord :executive functions; ice hockey; sports; cognitive tests; exekutiva funktioner; ishockey; idrott; kognitiva tester;

  Sammanfattning : Historiskt sett har forskning fokuserat på de fysiska förmågorna inom idrott. På senare tid har forskare dock börjat att intressera sig mer för de kognitiva aspekterna inom idrott, framför allt inom lagsport. LÄS MER

 4. 4. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 5. 5. Fitnesskomponenter hos honor av Drosophila melanogaster : Med alternativa alleler av en potentiell sexuellt antagonistisk gen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Högström; [2023]
  Nyckelord :Drosophila melanogaster; fruit fly; intralocus sexual conflict; antagonistic genes; Drosophila melanogaster; bananfluga; antagonistiska gener; sexuellt antagonistiska gener;

  Sammanfattning : Anisogami och sexuella konflikter kan vara grunden till flera fall av könslig dimorfism. Intralokus sexuell konflikt uppstår när alleler vid ett genetiskt lokus har en antagonistisk effekt på fitness hos hanar och honor. Helgenomstudier har pekat ut flera sexuellt antagonistiska kandidatgener hos Drosophila melanogaster. LÄS MER