Sökning: "Henrik Hagejärd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Hagejärd.

 1. 1. INDUSTRIAL NATURE - A visitor centre in Limhamn Limestone Quarry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Henrik Hagejärd; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningsprövning av goodwill : En studie om svenska företag och investerares uppfattningar av redovisad information om goodwill

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Hagejärd; Rikard Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment test; Perception; Disclosure; IFRS; IAS 36; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Uppfattning; Redogörelser; IFRS; IAS 36;

  Sammanfattning : I samband med att IFRS infördes för svenska börsbolag 2005 förändrades reglerna för hantering av goodwill. Istället för årlig avskrivning innebar förändringen att posten skulle testas för en eventuell värdeförändring genom nedskrivningsprövning. LÄS MER