Sökning: "Disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 791 uppsatser innehållade ordet Disclosure.

 1. 1. En undersökning av sambandet mellan upplysningskvalitet och aktieprisättning : En kvantitativ studie om effektiv prissättning av aktievärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Krusell; Ludvig Wikman; [2022]
  Nyckelord :Disclosure quality; Stockmissvaluation; Nasdaq Stockholm; Notes; Financial reports; Upplysningskvalitet; Felvärdering; Nasdaq Stockholm; Noter; Finansiella rapporter;

  Sammanfattning : The annual report works as a source of information and basis for decision making for investors where disclosure quality varies between different companies. There is an inherent problem in a conflict of interest between the principal and agent where disclosure quality might suffer because of hidden negative information in ambiguous reasoning. LÄS MER

 2. 2. Det Palliativa Beskedet - Patientens Upplevelse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Simon Alfredsson; Daniela Lagergren Opacic; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; palliativa besked; patientupplevelser; brytpunktssamtal;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Palliativ vård har som syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Övergången till den palliativa vården förmedlas och diskuteras genom ett brytpunktssamtal. LÄS MER

 3. 3. Företagshemligheternas värde - En kritisk studie om möjligheten att bevissäkra angrepp på företagshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eliasson; [2022]
  Nyckelord :private law; civilrätt; processrätt; judicial procedure; företagshemligheter; trade secrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En parts tillgång till information i en rättegång blir ofta avgörande för hur väl denne kan tillvarata sin rätt. Det är som huvudregel upp till parterna själva att anskaffa informationen, men det finns undantag. LÄS MER

 4. 4. Sakkunnigbeviset - En undersökning över sakkunnigreglernas möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Johansson; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; processrätt; sakkunnigbevisning; sakkunnigregler; experter; sakkunnig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna i rättegångsbalken (1942:740) som reglerar användandet av sakkunnigbevisning har i princip inte förändrats sedan balken trädde ikraft på början av 1940-talet. Detta har skapat en slags obalans mellan hur rättsordningen föreskriver att sakkunnigbevisningen ska tillämpas och hur användandet av sakkunniga faktiskt ser ut i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning och dess interna roller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Diana Elias; Ann-Marie Engfors; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability work; internal roles; improvement cycle PDSA ; banking; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; interna roller; förbättringscykel PDSA ; bank;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att näringslivet och samhället i stort strävar mot en hållbar utveckling blir kraven på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande större. För att lyckas driva på en hållbar utveckling är det relevant att stora samhällsaktörer visar på engagemang. LÄS MER