Sökning: "Hilda Kurkiala Medbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hilda Kurkiala Medbo.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Gustaf Åhman; Hilda Kurkiala Medbo; [2019]
    Nyckelord :Endometriosis; patients; experience; Endometrios; patienter; upplevelser.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som orsakas av endometrieceller utanför livmodern. Det är en kronisk sjukdom där 10 % av alla kvinnor är drabbade. Vanliga symtom är smärta i buken och infertilitet. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av endometrios. LÄS MER