Sökning: "Hinke Bergegren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hinke Bergegren.

 1. 1. Preventiva roller: : Knut Wicksell och Hinke Bergegren i kampen för födelsekontroll 1880-1935

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Viktor Sandström; [2017]
  Nyckelord :Hinke Bergegren; Knut Wicksell;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Swedish anti contraceptive law 1910-1938, showing how the pro contraceptive discourse advocate change

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Andersson; [2012]
  Nyckelord :Hinke Bergegren; Elise Ottesen-Jensen; contraceptives; Lex Hinke; moral; maternal deaths; sexuality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Background: Sweden was organised against contraceptives through the contraceptive law between 1910 to 1938, causing many women to perform unsafe abortions. Towards the end of the period Sweden became more accepting of contraceptives. LÄS MER