Sökning: "ISO 50001"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ISO 50001.

 1. 1. An Energy Management Oriented Analysis: Case Study of a Waste to Energy Plant in Lecco, Italy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Noemi Cerra; [2019]
  Nyckelord :ISO 50001; Energy Management; Energy Management System; Energy Efficiency; Waste To Energy; Energy Review.; ISO 50001; Energihantering; Energihanteringssystem; Energieffektivitet; Avfall till energi; Energibesiktning.;

  Sammanfattning : The ISO 50001 standard on energy management systems was released in 2011 with the aim of providing organizations with a standardised guideline for the evaluation and continual improvement of energy performance. Complex structures such as the waste to energy (WTE) sector, which must comply with social, environmental, economic and productivity objectives, can benefit from the development of a compliant energy management system (EnMS). LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av ånga, processventilationssystemet och el på pappersmaskin 2, Stora Enso paper Nymölla AB : Energikartläggning utifrån lagen (2014:266) och ISO 50001:2011 på pappersmaskin 2.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Konrad Henrysson; [2017]
  Nyckelord :Energy survey; Energymapping; Energikartläggning;

  Sammanfattning : För att förbättra företags energieffektivisering tillkom det 2014 en lag på att utföra energikartläggningar på företag som har mer än 250 personer anställda och som har en årsomsättning på över 50 miljoner euro, eller över 43 miljoner i balansomslutning. Nymölla bruk innefattas av denna lag och måste därmed utföra energikartläggning vart fjärde år och rapportera till energimyndigheten. LÄS MER

 3. 3. Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat energieffektiviseringsarbete? En studie av programmet PFE, energiledningssystem och nätverk för energieffektivisering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Klar; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; PFE; energiledningssystem; energieffektiviseringsnätverk; energiledning; ISO 50001; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Energy generation and the use of energy is associated with environmental impacts. It is imperative to reduce energy consumption – for a better environment, energy security and a more competitive industry. The Swedish government has set goals to increase the energy efficiency with 20 % and reduce greenhouse gas emissions with 40 % by 2020. LÄS MER

 4. 4. Upprättande av långsiktiga energimål för Västerbottens läns landsting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ida Ruda; [2015]
  Nyckelord :energieffektivisering; specifik energianvändning; nyckeltal; vårdlokaler; landsting; IDA ICE; ISO 50001;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes våren 2015 på uppdrag av Västerbottens läns landsting. Syftet med arbetet har varit att hjälpa landstinget inför implementeringen av energiledningssystemet ISO 50001, genom att ta fram mål för fastighetsbeståndets specifika energianvändning år 2050, utföra en omvärldsanalys av andra landstings energianvändning, samt ta fram nyckeltal relevanta för verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Environmental Performance in Customer Communications

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Stephanie Gardner; Anna-Karin Olsson; [2014]
  Nyckelord :Environmental efforts - sustainable supplier - brand image - environmental communication - marketing tools – LCA – DfE - code of conduct - sustainability report –sustainable supply chain - customer demand.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Corporate environmental efforts are now valued higher than ever and need to be communicated to customers in a successful manner. Companies today wish to promote themselves as sustainable and use environmental performance to obtain competitive advantages. LÄS MER