Sökning: "Inga Svanström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inga Svanström.

 1. 1. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Patrik Svanström; [2017]
  Nyckelord :betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Sammanfattning : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. LÄS MER

 2. 2. Attityder till genetiskt föräldrarskap hos heterosexuella par som ska genomgå ägg- eller spermiedonation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Christina Svanström; Kristin Johansson; [2008]
  Nyckelord :Infertility treatment; attitude differences; genetic parenthood; Infertilitetsbehandlingar; attitydskillnader; genetiskt föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vikten av ett genetiskt föräldraskap hos par som genomgick infertilitetsbehandling i Sverige med donerade ägg eller spermier, samt att jämföra attityder till genetiskt föräldraskap mellan kvinnor och män samt personer med eller utan möjlighet till genetiskt föräldraskap. Denna delstudie ingår i ett större projekt som heter Långtidsuppföljning av IVF, ägg- och spermiedonation i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Rättsförhållandena i Tyskland 1933-1945 - skildrade i den nordiska rättsvetenskapen i Sverige, Norge och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Svanström; [2002]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Adolf Hitlers ''tusenåriga rike'' kom inte att vara längre än tolv år. Efter sig lämnade Führern ett brinnande Europa och en värld som aldrig slutade chockas av att en så civiliserad och kulturellt högtstående nation som Tyskland, kunde begå sådana brott mot mänskligheten. LÄS MER