Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. ”För det gör ont i hjärtat och i huvudet! : – En studie om hur mobbning gestaltas i bilderböcker för barn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Anna Lilja; [2017]
    Nyckelord :Bilderbok; barnlitteratur; mobbning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur mobbning gestaltas i tre olika bilderböcker genom bild och text, samt samspelet mellan bild och text. De böcker som användes i studien är Taggtråds-Tim av Stefan Ljungqvist och Johan Egerkrans (2005), Vem är annorlunda? Av Ingrid Fioretos och Vera Glumac-perlesi (2001) samt Tilda med is och sol av Carina Wilke och Inger Koleff (2003). LÄS MER