Sökning: "Ingvar Bergsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingvar Bergsten.

  1. 1. Uppföljning av elevers läsutveckling

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Lena Bergsten; Frida Håkansson; [2007]
    Nyckelord :bedömning; LUS; läsutveckling; läsinlärning; fonologi;

    Sammanfattning : Utbildningsförvaltningen fattade 2003 ett beslut om att alla lärare i Stockholm skulle använda mätinstrument för bedömning av elevers läsutveckling. Syftet med denna uppsats är att granska och jämföra de två vanligast förekommande mätinstrumenten i Stockholmsområdet. LÄS MER