Sökning: "JULIA chalmers"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden JULIA chalmers.

 1. 1. Att navigera ett högskolebibliotek i samtiden : En fallstudie av Chalmers biblioteks lärandetorg och dess placering i bibliotekets organisationsutveckling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Julia Hillberg; [2018]
  Nyckelord :Academic libraries; Organizational Change; Constructivism Education ; Learning; Space Architecture ; Högskolebibliotek; organisationsutveckling; konstruktivism pedagogik ; inlärning; rummet arkitektur ;

  Sammanfattning : As information becomes more widely available, the library finds itself in a position where new paths need to be explored on which to reach out to users. Learning Commons have developed internationally as a way to stimulate active learning and to prioritise social interaction over the material collection. LÄS MER

 2. 2. Design av enhet för IT-hantering - Avsedd för lager, industri och verkstadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling; Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development

  Författare :Katarina Andersson; Karin Odin; Felicia Rånge; Julia Stensson; Tobias Wollter; [2015]
  Nyckelord :Annan teknik; Innovation och entreprenörskap nyttiggörande ; Produktion; Other Engineering and Technologies; Innovation Entrepreneurship; Production;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medvetna mentala tillstånd och superveniens: en undersökning av David Chalmers zombieargument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Julia Sjödahl; [2014]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER