Sökning: "JULIA chalmers"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden JULIA chalmers.

 1. 1. High performance teams - the characteristics and practices of highly efficient teams within organizations

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Thilda Mattisson; Julia Lohm Wennerbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ansvar för hållbar utveckling inom svensk byggindustri

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Sara Hagström; Jonna Josefsson; Elias Larsson; Viktor Prahl Blackby; Johannes Ramberg; Julia Steffner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kravspecifikation på Byggnadsinformationsmodellen löpande i projekteringen

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :JULIA IBRAHIM; RANDA AHMED; [2018]
  Nyckelord :projektering; BIM; LOD; krav; kravspecifikation; VDC;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en stor och flerdelad bransch där samtliga aktörer medverkar till att branschen och byggprocessen skall fungera och framställa bästa möjliga resultat. Dock är det inte alltid enkelt att förstå exakt vad en kund begär när det kommer till modelleringen av en byggnad. LÄS MER

 4. 4. Att navigera ett högskolebibliotek i samtiden : En fallstudie av Chalmers biblioteks lärandetorg och dess placering i bibliotekets organisationsutveckling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Julia Hillberg; [2018]
  Nyckelord :Academic libraries; Organizational Change; Constructivism Education ; Learning; Space Architecture ; Högskolebibliotek; organisationsutveckling; konstruktivism pedagogik ; inlärning; rummet arkitektur ;

  Sammanfattning : As information becomes more widely available, the library finds itself in a position where new paths need to be explored on which to reach out to users. Learning Commons have developed internationally as a way to stimulate active learning and to prioritise social interaction over the material collection. LÄS MER

 5. 5. PLC-programmering av automatiserad process för Smarta Fabriker

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Julia Lindholm; Erika Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER