Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Användbarhet på Södertörns högskolas hemsida : Hur förhåller sig Södertörns högskolas hemsida till användbarhet?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Martin Markström Lindgren; [2011]
    Nyckelord :iso 9241-11; usability; jacob nielsen; iso 9241-11; användbarhet; jacob nielsen;

    Sammanfattning : Användbarhet är idag en del av människa-dator interaktion som bl.a. Södertörns högskola satsar på att lära ut. Syftet med denna undersökning är att belysa användbarheten på Södertörns högskolas hemsida. LÄS MER