Sökning: "Jacques Derrida"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Jacques Derrida.

 1. 1. Minne, teknik och död. Teknikfilosofiska läsningar av Jacques Roubauds Quelque chose noir (1986) och W. G. Sebalds Austerlitz (2001)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Isak Gimbergsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Jacques Roubaud; W. G. Sebald; teknologi; teknik; minne; glömska; Jacques Derrida; närvarometafysik; självnärvaro; supplement; différance; temporalitet; Friedrich Kittler; mnemotekniker; psykisk apparat; icke-psykisk apparat;

  Sammanfattning : This paper examines the works Quelque chose noir (1986) by Jacques Roubaud and Austerlitz (2001) by W. G. Sebald through the lens of philosophy of technology. LÄS MER

 2. 2. Kärleksbudskapet och realpolitiken : En analys av Svenska kyrkans engagemang i migrationspolitiken

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Efraimsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Migrationsfrågor; Kärleksbudskapet; Dekonstruktion; Reinhold Niebuhr; Jacques Derrida;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan har flera gånger offentligt engagerat sig i migrationsfrågan. I den här uppsatsen analyseras, utifrån en dekonstruktion av skriften ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”, hur Svenska kyrkans nationella ledning använder kärleksbudskapet för att motivera sitt engagemang i migrationspolitiken. LÄS MER

 3. 3. Enspråkigheten i musikämnets kursplaner : Musikens position i Lgr 62-Lgr 11 –  en diskursiv och dekonstruktivistisk analys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karin Magnusson Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Curricula; syllabi; regulatory documents; music and society; music and education; discursive analysis; deconstruction; monolingualism.; Läroplaner; kursplaner; styrdokument; musik och samhälle; musik och fostran; diskursanalys; dekonstruktion; enspråkighel;

  Sammanfattning : This paper critically goes through the sources, the Swedish curricula in music published between 1962 and 2011.Through tools as discourse analysis and deconstruction it derives key expressions, checks for values and possible hierarchies between keywords relating to genre and other emphasized concepts related to the music curricula. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna till meningen i mellanrummet : En läsning av Jean-Luc Nancys Listening ur Jacques Derridas différance i klangen av musikens blå toner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tanja Ulriksson; [2020]
  Nyckelord :Listening; meaning; différance; blues; sonority; blue notes; in between; border; subject; Jacques Derrida; Angela Y Davis; Jean-Luc Nancy.; Derrida; différance; Jean-Luc Nancy; lyssna; listening; blues; Jaques Derrida; mellanrum; klang; blå toner; Angela Davis;

  Sammanfattning : This essay attempts to listen to meaning in the borderland, and asks in between which faculties and senses, through which we see and/or listen to the world, do we seek sense? My writing is located on this border, or more precisely on the erased border that I call an interspace or an interval, the place where we look for sense in the relation between language, philosophy, politics, and music. I have done this through the reading of three contemporary philosophers: Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, and Angela Davis. LÄS MER

 5. 5. The Healing Power of the Ghost In Toni Morrison’s Beloved : An Analysis Through the Poststructuralist Lens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Yigit; [2020]
  Nyckelord :abject; Beloved; Derrida; deconstruction; écriture féminine; ghost; Kristeva; Morrison; motherhood; poststructuralism; semiotic order; spectrality; slavery; trauma.;

  Sammanfattning : This paper utilizes poststructuralist theory to investigate the polysemic nature of the eponymous character Beloved in Toni Morrison’s 1987 novel Beloved. The ghostly, anachronistic presence of Beloved renders the text open to multiple interpretations and this essay sets out to explore the ways in which meaning is created and communicated. LÄS MER