Sökning: "Jakob Helleskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Helleskog.

  1. 1. Software as a service : Kritiska faktorer vid upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Jakob Helleskog; [2018]
    Nyckelord :Software as a Service; upphandling; implementering; molntjänster; myndighet;

    Sammanfattning : Software as a Service är en växande leveransmodell och används numera utav verksamheter världen över. Nya leveransmodeller av tjänster kräver dock nya perspektiv på hur de påverkar verksamheten. Studien baseras på en kvalitativ, intervjubaserad, undersökning mot kommuner inom Västra Götaland. LÄS MER