Sökning: "Jasmin Norgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jasmin Norgren.

 1. 1. Rätten till asyl : Den EU-rättsliga aspekten på området i samhörighet med dess internationella påverkan

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Jasmin Norgren; [2018]
  Nyckelord :Rätten till asyl; asylsökande; Dublinförordningen; Non Refoulement; flyktingkonventionen.;

  Sammanfattning : This essay aim to concern the regulations regarding asylum, foremost in the European Union and partly in an international context. After having a course about human rights in a European perspective I decided that I wanted to know more about the right to asylum, and therefore the regulations regarding asylum in a European judicial context as well as in an international approach. LÄS MER

 2. 2. Företagsrekonstruktion : Komparativ studie av gäldenärens avtal i Finland och Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Angelica Mansikkala; Jasmin Norgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER