Sökning: "Johan Lydig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Lydig.

  1. 1. De kunde väl slå ihjäl varandra : En analys av svensk kvällspress rapportering om fredsförhandlingarna i forna Jugoslavien

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Linus Nilsson; Johan Lydig; [2013]
    Nyckelord :Daytonavtalet; Bosnien; Sarajevo; Jugoslavien; Kvällspress; Fredsförhandling;

    Sammanfattning : This survey, Let them kill each other, has its aim and purpose to analyze how two of Swedens biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen, reported about the Dayton agreement (also known as Dayton Accords, Paris Protocol and Dayton-Paris Agreement). To do so we analyzed both editorials and regular articles from 1995-10-09 to 1995-12-16. LÄS MER