Sökning: "Johanna Sommarlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Sommarlund.

  1. 1. Fågel, fisk eller mittemellan? En kvantitativ studie av hur institutionellt ägarskap inverkar på VD-ersättning i svenska börsnoterade företag

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Alexandra Uebel; Johanna Sommarlund; [2018]
    Nyckelord :Executive pay; Institutional ownership; Corporate governance; Agency theory; Sweden;

    Sammanfattning : Sweden has seen a dramatic increase in institutional ownership in publicly listed companies during the last two decades. The development has resulted in a discussion of the role of institutional investors in corporate governance. LÄS MER