Sökning: "Jonas Pärsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Pärsson.

  1. 1. Öppen källkod : Avgörande produktfaktorer och systemutvecklarens roll

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Jonas Pärsson; Johan Forsberg; [2017]
    Nyckelord :öppen källkod; produktfaktorer; open source;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar till att undersöka vilka produktfaktorer som är avgörande när företag/organisationer väljer en öppen källkods-mjukvara. Uppsatsen undersöker även hur involverad utvecklare inom företag/organisationer är vid beslutsfattande och implementation kring ny mjukvara. LÄS MER