Sökning: "öppen källkod"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden öppen källkod.

 1. 1. To Force a Bug : Extending Hybrid Fuzzing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Näslund; Henrik Nero; [2020]
  Nyckelord :symbolisk execution; fuzzing; context-sensitive; bug; symbolisk exekvering; fuzzing; kontextkänslig; bug;

  Sammanfattning : One of the more promising solutions for automated binary testing today is hybrid fuzzing, a combination of the two acknowledged approaches, fuzzing and symbolic execution, for detecting errors in code. Hybrid fuzzing is one of the pioneering works coming from the authors of Angr and Driller, opening up for the possibility for more specialized tools such as QSYM to come forth. LÄS MER

 2. 2. Scalable Architecture for Automating Machine Learning Model Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Javier de la Rúa Martínez; [2020]
  Nyckelord :Model Monitoring; Streaming; Scalability; Cloud-native; Data Drift; Outliers; Machine Learning; Modellövervakning; Streaming-metod; Skalbarhet; Molnbaserad; Dataskift; Outlierupptäckt; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Last years, due to the advent of more sophisticated tools for exploratory data analysis, data management, Machine Learning (ML) model training and model serving into production, the concept of MLOps has gained more popularity. As an effort to bring DevOps processes to the ML lifecycle, MLOps aims at more automation in the execution of diverse and repetitive tasks along the cycle and at smoother interoperability between teams and tools involved. LÄS MER

 3. 3. Spork : Move-enabled structured merge for Java with GumTree and 3DM

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Larsén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With software development becoming an increasingly parallel process in which branching lines of development is common, the shortcomings of unstructured merge techniques are becoming more tangible. In particular, merge conflicts occur frequently and often unnecessarily. LÄS MER

 4. 4. Kan projekt med öppen källkod användas delvis eller helt för at tuppfylla behoven för routing-applikationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leykun Adugna; Goran Laic; [2020]
  Nyckelord :IP-routing stack; routing protocol daemon; open source; open source software; test environment; OSPF; software program; routing protocol; dynamic IP configuration; static IP configuration; routing protocol suit; routing application; open source license; investment calculation; IP-routing stack; routing-protokoll daemon; routing-tabell; öppen källkod; öppenkällkod programvara; testningsmiljö; OSPF; mjukvaruprogram; routing protocol suit; dynamisk IP konfiguration; statisk IP konfiguration; routingapplikationer; öppen källkod-licens; investeringskalkylering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det inte ovanligt för företag och organisationer att hitta bättre och alternativa mjukvaror med öppen källkod för att lösa sina behov. De söker programvaror som har de nödvändiga egenskaperna som krävs för att driva sin verksamhet och eventuellt ersätta egenutvecklad programvara för att spara tid och undvika onödiga kostnader. LÄS MER

 5. 5. Scalable Hyperparameter Opimization: Combining Asynchronous Bayesian Optimization With Efficient Budget Allocation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kai Jeggle; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automated hyperparameter tuning has become an integral part in the optimization of machine learning (ML) pipelines. Sequential model based optimization algorithms, such as bayesian optimization (BO), have been proven to be sample efficient with strong final performance. LÄS MER