Sökning: "Jonatan Blom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonatan Blom.

 1. 1. Code of Conduct : Likheter och skillnader i livsmedels-, kläd-, bil- samt teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Bjers; Anja Blom; Viktor Lindestam; Jonatan Nuamu; [2017]
  Nyckelord :Code of conduct; Branschjämförelse; socialt ansvar; miljöansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag upplever idag ett ökande tryck från intressenter att agera hållbart och ansvarsfullt. Globaliseringen har lett till att företag har affärskopplingar med internationella partners och leverantörer. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Hauler Loading

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonatan Blom; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we have designed and implemented components for an autonomoussystem for material re handling in the construction business, an autonomouswheel loader. Our achievements was at the end of this thesis demonstratedon a prototype machine. LÄS MER