Sökning: "Josefin Lager"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Josefin Lager.

 1. 1. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 2. 2. Utredning av brandbelastning och produktkategoriers förbränningsvärme : En studie av Clas Ohlson DC, Insjön, Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tim Hedlund; Josefin Höglund; [2019]
  Nyckelord :Brandbelastning; Brandenergi; Förbränningsvärme; Lagerbyggnad; Lager;

  Sammanfattning : Den stora efterfrågan på större lagerytor har blivit mer påtaglig de senaste åren bland företag runt om i världen. Detta har skapat en trend där lagerbyggnader ständigt byggs större och högre. LÄS MER

 3. 3. Paddle stirrer to a reverberation chamber

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andrea Mastrorilli; Josefin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :paddle stirrer; reverberation chamber; control system; encoder; magnetic encoder; paddle-omrörare; modväxlande kammare; styrsystem; sensor; magnetisk sensor;

  Sammanfattning : Halmstad University is currently equipped with an Echo-free chamber to perform EMC testing, but no reverberation chamber. The construction of a paddle stirrer to be utilized in Halmstad University would drastically reduce the time required to perform EMC testing, since reverberation chambers are more efficient than Echo-free chambers for these kind of tests. LÄS MER

 4. 4. Total carbon sequestration during an entire rotation period of oil palm in northern Borneo

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Josefin Runesson; [2019]
  Nyckelord :oil palm; carbon balance; carbon sequestration; land use change; soil carbon; carbon credits;

  Sammanfattning : Considerable amounts of carbon (C) has been lost from tropical forests as a result of continuous conversion of tropical forests into oil palm plantations. Therefore, a better understanding of the C budget and potential sequestration rate in oil palm plantations and how it compares to natural forests is needed. LÄS MER

 5. 5. The Development of the Warehouse and Logistic Property Market : And the Effect of E-commerce

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josefin Berglund; Elin Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Warehouse and logistic property market; Ecommerce; Lager- och logistikfastigheter; E-handel;

  Sammanfattning : Consumer shopping preferences has changed in today’s society. E-commerce is rapidlygrowing and the turnover for physical stores is effected negatively. A segment that hashad an upswing in recent years is the warehouse and logistic property market. LÄS MER