Sökning: "klädbutiker"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet klädbutiker.

 1. 1. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga plus size konsumeneter : Upplevelse av Servicescape i fysiska klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Dahlin; Monika Strandlycke; Andrea Eriksson Palmgren; [2019]
  Nyckelord :female; plus size; consumer; servicescape; experience; physical clothing stores; integrated assortment; plus size department; kvinnliga; plus size; konsumenter; servicescape; upplevelser; fysiska klädbutiker; integrerat utbud; plus size avdelning;

  Sammanfattning : Plus size är ett växande kundsegment som idag har blivit i stort sett negligerat av klädbranschen både nationellt och internationellt. Med ett begränsat utbud och brist på inspirerande butiksavdelningar har allt fler konsumenter slutat att handla i fysisk butik och istället övergått till att handla på nätet. LÄS MER

 4. 4. Användaracceptans till digitala betalningsmedel : En empirisk studie om fysiska butikers acceptans till nya digitala betalningsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ellinor Auinger Brodin; Olivia Borgström; [2019]
  Nyckelord :Digitala betalningsmedel; Fysiska klädbutiker; TAM; TOE; Användaracceptans;

  Sammanfattning : Den traditionella detaljhandel har utsatts för en ökad konkurrens från e-handelsföretag och måste idag kunna erbjuda liknande förutsättningar för att behålla sina kunder. Idag är digitala betalningsmedel en allt mer förekommande betalningsmetod i affärer. LÄS MER

 5. 5. "Hej, behöver du hjälp?" : En studie om kunders erfarenheter av och önskemål om interaktion med personal i klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mariella Reihammar; Albina Sjöberg; Katarina Thoor; [2018]
  Nyckelord :Interaction; Clothing store personnel; Customer value; Value creation; Customer wants; Service encounter; Interaktion; Personal i klädbutik; Kundvärde; Värdeskapande; Önskemål; Kundmöte;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka kunders erfarenheter av och önskemål kring interaktionen med klädbutikers personal. Vidare undersöker studien på vilket sätt kunder vill att interaktionen ska ske samt inom vilka zoner och vid vilka tillfällen. LÄS MER