Sökning: "Physical stores"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden Physical stores.

 1. 1. En kulturell och kommersiell teater : En differentieringsstrategi mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mette Richardson; Siri Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; High-End; Department stores; Nordiska Kompaniet; E-commerce; Physical offer; The Five Product Levels; Intangible assets; Symbols; Customer Loyalty; Brand.; Differentiering; High-End; Varuhus; Nordiska Kompaniet; E-handel; Fysiskt erbjudande; The Five Product Levels; Immateriella värden; Symboler; Kundlojalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån intern strategi och anställdas uppfattning undersöka hur ett varuhus ​inom High-End-segmentet arbetar med att differentiera sitt fysiska erbjudande. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida detta skulle kunna vara ett sätt att bemöta den ökade konkurrensen från E-handeln. LÄS MER

 2. 2. /ˈfluːɪd/ Design : Towards an inclusive fashion retail

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Thomas Balestan; [2020]
  Nyckelord :fluid; gender; queer; fashion; retail; inclusive;

  Sammanfattning : /ˈfluːɪd/ is a project that explores the retail part of the fashion world. By creating an inclusive shopping experience, this project aims to escape the binary world of clothing stores. Working with second-hand pieces, the goal is not to create new garments, but to give everyone access to the full spectrum of clothes. LÄS MER

 3. 3. Survival in the Retail Apocalypse : A qualitative study about surviving the retail apocalypse as a retailer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Måns Nilsson; Christoffer Oveby; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The retail apocalypse has a significant impact on the retail sector as we know it. The retail apocalypse is the reason for a harsh economic climate for physical retail stores throughout the world. The purpose of this study was to examine how sales personnel in retail stores can act as a competitive advantage when facing the retail apocalypse. LÄS MER

 4. 4. The Pop(up)ular Brand Experience

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Annie Johnson; Julia Carlsson; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pop Up Phenomenon; Pop Up Store; Multisensory Marketing; Multisensory Experience; Experience Economy; Brand Loyalty;

  Sammanfattning : It seems that online retail is erasing the presence of physical stores, referred to as the retail apocalypse. Consumers’ desire to experience brands is increasing whilst sensory experiences in the online retail environment are limited. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om svenska konsumenters inställning till digitala plånböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Hikmah Ali; [2020]
  Nyckelord :Apple Pay; Samsung pay; attitude; digital wallets; availability; security; usability; risk; Apple Pay; Samsung pay; inställning; digitala plånböcker; tillgänglighet; säkerhet; användarvänlighet; risk;

  Sammanfattning : Digital wallets have become a trendy topic, and a popular method of paying in physical stores. The aim of the study is to gain a deeper understanding of the attitude of Swedish consumers towards digital wallets Apple Pay and Samsung Pay. LÄS MER