Sökning: "Josefine Klasson Malin Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Klasson Malin Gustafsson.

  1. 1. Bilderböcker ur ett jämställdhetsperspektiv

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Josefine Klasson; Malin Gustafsson; [2007]
    Nyckelord :Genus; jämställdhet; könsroller; ;

    Sammanfattning : BakgrundVi har under vår utbildning intresserat oss förgenusfrågor, men vi har också ett stort intresse förbarnlitteratur. Vi anser att det är viktigt att man sompedagog arbetar med barnlitteratur och skönlitteratur iskolor/förskolor. Böcker får stå tillbaka för massmedia. LÄS MER