Sökning: "Equestrian sport"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Equestrian sport.

 1. 1. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 2. 2. Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Bakke Hjulmand; Johanna Stöhr; [2022]
  Nyckelord :ryttarkänsla; ridlärare; grupplektion; ridinstruktion;

  Sammanfattning : Ridsport kräver samarbete mellan människa och häst. När ryttaren uppnår ett fungerande sådant samarbete kan detta ibland benämnas som ryttarkänsla. Ryttarkänsla är en personlig känsla och det finns nästan lika många definitioner som det finns ryttare. LÄS MER

 3. 3. "Du vet, hästen rids ju bara av en tjej" : En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningar i ridsportsjournalistisk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Lindström; Alice Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; ridsport; OS; Kommunikation; Journalism; intersektionalitet; feminism; gestaltningsteorin;

  Sammanfattning : Equality is a well discussed topic and equality work is integrated in todays society, both within journalism and sports. Equestrian sports is a gender integrated sport which means that women and men compete against each other under the same circumstances and rules. However, previous research shows that this doesn’t lead to equal circumstances. LÄS MER

 4. 4. Prevalensen och kännedomen om relativ energibrist bland kvinnliga idrottare oavsett idrottslig nivå : Tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Ann-Louis Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Energy availability; LEAF-Q; Female Triad; RED-S; Female Athlete; Energitillgänglighet; LEAF-Q; kvinnliga idrottstriaden; RED-S; kvinnliga idrottare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relative energy deficiency in sports (RED-S) är ett syndrom som förekommer inom många idrotter och olika idrottsliga nivåer. Konsekvenserna av detta syndrom är mångfacetterad, det kan påverka prestationen långsiktigt och kan orsaka skador och avslut på idrottskarriären. LÄS MER

 5. 5. Konsumentköplagens anpassning för hästköp – Vägen mot en ny lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a horse for several hundred thousand swedish crowns the purchase is covered by the samt law as when the consumer buys a toaster for a few hundred swedish crowns. The swedish consumer legislation aims to strengthen the consumer's status and achieve a more equal relationship between the parties to the purchase. LÄS MER