Sökning: "Karin König"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin König.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering i livets slutskede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin König; Ulrika Raninger; [2021]
  Nyckelord :Palliativ sedering; djup sedering; kontinuerlig sedering; erfarenhet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Den palliativa vården fokuserar på att lindra lidande hos personer med svår sjukdom. När en patient upplever ett outhärdligt lidande där ingen annan typ av behandling har någon effekt, finns möjlighet att lindra patientens outhärdliga lidande med palliativ sedering. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering i livets slutskede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karin König; Ulrika Raninger; [2021]
  Nyckelord :Palliativ sedering; Djup sedering; Kontinuerlig sedering; Erfarenhet; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården fokuserar på att lindra lidande hos personer med svår sjukdom. När en patient upplever ett outhärdligt lidande där ingen annan typ av behandling har någon effekt, finns möjlighet att lindra patientens outhärdliga lidande med palliativ sedering. LÄS MER