Sökning: "Katinka Bergengren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katinka Bergengren.

 1. 1. Creating Shared Value in Sweden : A study about factors influencing implementation of the concept

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katinka Bergengren; Georg Präauer; [2016]
  Nyckelord :Creating Shared Value CSV ; implementation; means-end decoupling; CSR; Sweden;

  Sammanfattning : While capitalism can be held responsible for many of the numerous social and environmental issues that haunt us today, corporations hold great power and possibilities to compensate for the damage they cause. A solution can be the implementation of Creating Shared Value (CSV), which builds on identifying societal needs and approaching these as business opportunities. LÄS MER

 2. 2. En fängslande kultur : En kvalitativ studie om hur Clas Ohlsons medarbetare tillåter sig engageras och styras av företagskulturen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katinka Bergengren; Caroline Robertsson; [2014]
  Nyckelord :Företagskultur; Clas Ohlson; Foucault; styrning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet finns flera exempel på företag som är framgångsrika och som karaktäriseras av att de har en stark företagskultur. En god företagskultur framhålls vara betydelsefull för ett företags anseende och framgång såväl som för medarbetares förbindelse till företaget. LÄS MER