Sökning: "Katja Willstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Willstedt.

  1. 1. "jag vet inte vad det här är" : En ämnesdidaktisk analys av svenskans utformning vid tematisk ämnesintegrerad duoundervisning i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

    Författare :Katja Willstedt; [2016]
    Nyckelord :tematisk ämnesintegrerad duoundervisning; svenska; ämneskonception; lärares uppfattningar;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vad tematisk ämnesintegrerad duoundervisning (TÄD) kaninnebära för svenskämnet. Studien tar avstamp i Lars-Göran Malmgrens (1996) teori om tre olikasvenskkonceptioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistorisktbildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. LÄS MER