Sökning: "Knowledge reversal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Knowledge reversal.

 1. 1. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER

 2. 2. Vilka arbetssätt gynnar kunskapsöverföring i projektbaserade företag? : En studie om kunskapsöverföring utifrån tjänstemännens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Molly Gustafsson; Christoffer Norrman; [2020]
  Nyckelord :Knowledge reversal; Knowledge management; Project based organizations; Kunskapsöverföring; Projektbaserade organisationer;

  Sammanfattning : Knowledge transfer is a well-researched area within the construction industry, and it´s known thatknowledge transfer is difficult as the construction industry is a project-based industry and projectsrarely look the same. Research has been done on the importance of working with knowledgetransfer in order to keep companies competitive. LÄS MER

 3. 3. Social environment influences impulsivity in red junglefowl (Gallus gallus) chicks

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Chicken; cognitive abilities; Gallus gallus; impulsive action; impulsivity; intelligence; persistence; routine formation;

  Sammanfattning : Cognition (i.e. how individuals perceive, process and react to environmental cues) is fundamental to all animals’ life. Despite this, what explains variation in cognitive abilities is still mainly unclear. LÄS MER

 4. 4. Assessing trust in the Swedish survey system for large carnivores among stakeholders

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Philip Öhrman; [2019]
  Nyckelord :trust; large carnivores; conflict; communication; responsibility; competence; resources; respect; knowledge; justice;

  Sammanfattning : The human-carnivore conflict in Sweden has been a fact for centuries. Dating back several decades, there has been a reversal in the management of large carnivores towards conservation instead of eradication. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetsåterföring inom byggbranschen : Att sprida och utnyttja kunskap

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Dahlström; Fred Gustavsson; John Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; Kunskap; Kommunikation; Knowledge management; Experience feedback management; Motivation management;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts i samarbete med Peab för att framställa ett dokumenterat arbetssätt till organisationen angående erfarenhetsåterföring. Syftet med studien var att generera ett förbättrat, distinkt och dokumenterat arbetssätt för erfarenhetsåterföring till en organisation inom byggbranschen. LÄS MER