Sökning: "Kommunikation-tystnad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kommunikation-tystnad.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av icke-verbal kommunikation : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Pierrette Ble Hammar; [2016]
    Nyckelord :Non-verbal communication; Nurse-patient relationship; Communication–silence; Aphasia; Body language; Touch; Icke-verbal kommunikation; Sjuksköterska-patientrelation; Kommunikation-tystnad; Afasi; Beröring; Kroppsspråk;

    Sammanfattning : Bakgrund: Icke –verbal kommunikation är en gemensam benämning för ordlöst informationsutbyte mellan två eller flera personer. I stället för att samtala med ord användskroppsspråk i form av gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt, beröring, tonfall och att i tystnad lyssna. LÄS MER