Sökning: "hjälpsökningsbarriär"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hjälpsökningsbarriär.

  1. 1. Det tysta moderskapet : Kvinnors upplevda barriärer för att söka hjälp för postpartumdepression

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Emma Käll; Kajsa Jeppesen; [2019]
    Nyckelord :postpartum depression; women; help-seeking barrier; experience; nursing; postpartumdepression; kvinnor; hjälpsökningsbarriär; upplevelse; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression drabbar mellan 8-15 procent av kvinnor som föder barn. Depressionen bryter oftast ut några veckor efter förlossningen och kan vara upp till ett år eller mer och innebär ett stort lidande för den som drabbas. LÄS MER