Sökning: "Emma Käll"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Käll.

 1. 1. Patienters preferenser för delaktighet i vården under livets slutskede.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnéa Johansson; Emma Käll; [2020]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Information; Kommunikation; Kontroll; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande samt stärka patienternas välbefinnande. I livets slutskede är delaktigheten central för att patienterna ska uppleva att den sista tiden i livet är värdig. LÄS MER

 2. 2. Det tysta moderskapet : Kvinnors upplevda barriärer för att söka hjälp för postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Käll; Kajsa Jeppesen; [2019]
  Nyckelord :postpartum depression; women; help-seeking barrier; experience; nursing; postpartumdepression; kvinnor; hjälpsökningsbarriär; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression drabbar mellan 8-15 procent av kvinnor som föder barn. Depressionen bryter oftast ut några veckor efter förlossningen och kan vara upp till ett år eller mer och innebär ett stort lidande för den som drabbas. LÄS MER

 3. 3. Den socialpolitiska diskussion som lade grunden för narkotikastrafflagen 1968

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Emma Porsblad Käll; [2008]
  Nyckelord :Social policy; narcotics; social history; and law-drafting board.;

  Sammanfattning : The problem with narcotics is one of Sweden’s biggest social problems. Statistics shows thatthe number of narcotic related deaths and the numbers of heavy drug users are increasing. Thepresent narcotic policy has been questioned due to this increase. As a social worker you meetdrug users on a daily basis. LÄS MER