Sökning: "Kostbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Kostbehandling.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. Kunskap,frågor och svar om egenvårdsråd gällande kost till patienter med kolorektal cancersjukdom : En intervjustudie med sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindqvist; Mikaela Viksell; [2018]
  Nyckelord :Dietary advice; Colorectal cancer; Self-care; Qualitative Interview study; Kostråd; kolorektal cancer; egenvård; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning lyfter kostens betydelse för tillfrisknande vid kolorektal cancersjukdom och föreslår kostbehandling som ett kompletterande behandlingsalternativ. Trots detta finns osäkerhet hos både patienter och sjuksköterskor om egenvårdsråd gällande kost vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. LÄS MER

 3. 3. Effekten av låg-FODMAP-kost gentemot traditionell kostbehandling avseende buksmärta och avföringsförändringar hos IBS-patienter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Percy Kazeroony; John Wikström; [2017-06-07]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; diet; kost; FODMAP; Fermentable Oligo-; Di- Monosaccharides and Polyols; ROME III;

  Sammanfattning : Title: The effects of the low-FODMAP-diet compared to traditional nutrition therapy on abdominal pain and stool changes in IBS-patientsAuthor: Percy Kazeroony & John WikströmSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2017-04-04Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS), is a common functional gastrointestinal disease with a global prevalence of 10-20%. The disease not only leads to suffering and a reduced quality of life in patients - but also incurs great expenses on both health care and society due to frequent hospital visits and a reduced work productivity. LÄS MER

 4. 4. Positiv effekt av låg FODMAP-kost på gastrointestinala symptom hos vuxna med IBS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karoline Pettersson; Amanda Rosengren; [2017-06-07]
  Nyckelord :IBS; IBS; irritable bowel syndrome; FODMAP; symptoms;

  Sammanfattning : Title: Positive effect of a low FODMAP diet on gastrointestinal symptoms in adults with IBSAuthor: Karoline Pettersson and Amanda RosengrenSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 hpType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 24, 2017___________________________________________________________________________Background: IBS (irritable bowel syndrome) is one of the most common functional gastrointestinal disorders and prevalence in Sweden is about 13,5 percent. There are different forms of treatments to relieve the symptoms in IBS and one dietary treatment that is used is a diet low in FODMAP. LÄS MER

 5. 5. Fördelar med en växtbaserad kost som behandling vid kroniska sjukdomar : en kvalitativ studie om patienters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Klas Johansson; [2016]
  Nyckelord :växtbaserad kost; vegan; vegetarisk; kroniska sjukdomar; astma; allergi; crohn s sjukdom; hjärt- kärlsjukdom;

  Sammanfattning : BakgrundKroniska sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och 70-80% av sjukvårdskostnaderna. De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas med ändrade levnadsvanor men det behövs effektiva metoder. LÄS MER