Sökning: "Kristina Erickson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Erickson.

  1. 1. Attityder mot personer med obesitas - Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder samt faktorer som påverkar attityderna.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Charlotta Henriksdotter; Kristina Erickson; [2022-01-18]
    Nyckelord :Fetma; Obesitas; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Attityder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Problem med att gå ner i vikt har många olika orsaker som inte alltid är påverkbara. Trots det har många personer med fetma någon gång upplevt att de blivit diskriminerade av vården på grund av sin vikt. Effekterna av stigmatisering är många och skadliga för hälsan. LÄS MER