Sökning: "Kylbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Kylbehov.

 1. 1. Optimering av temperaturprogram i fjärrkylsystem

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Dani Haloob; [2022]
  Nyckelord :District cooling; Flow; Cooling demand; Effect; Temperature; Potential; ΔT Delta T ; Inlet; Outlet; Mapping; End user; Process Cooling; Comfort cooling; Optimization.; Fjärrkyla; Flöde; Kylbehov; Effekt; Nuläge; Temperatur; Råpotential; ΔT Delta T ; Tillopp; Retur; Kartläggning; Slutanvändare; Processkyla; Komfortkyla; Optimering.;

  Sammanfattning : I dagens industrier förekommer det ofta flaskhalsar och onödiga förluster i produktionslinjer. Det medför att en implementering av underhållsarbete i form av förebyggande underhåll och optimering av delar i produktionen är viktiga för att bibehålla en effektiv och hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk energieffektivisering med hjälp av elektrokroma fönster i ett svenskt klimat : En fallstudie av en simulerad kontorslokal med geografisk variabilitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Nils Andersson; Samuel Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Smarta fönster; EC; elektrokroma; IDA ICE; simulering; extremår; energianvändning; kylbehov;

  Sammanfattning : Det används stora mängder energi inom kontorslandskap för att reglera inomhusklimatet. Intresset har ökat för energisparande åtgärder både politiskt och privat. För kontorsbyggnader är fönster en stor andel av klimatskärmen vilket har en stor påverkan på värme- och kylvärmeenergin som tillförs in i kontorsbyggnaden. LÄS MER

 3. 3. Fjärrvärmedriven komfortkyla : Lokala absorptionskylmaskiner i Visbys fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ebba Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av komfortkyla i byggnader förväntas öka till följd av bland annat den globala uppvärmningen och högre krav på behagligt inomhusklimat. Bortsett från fjärrkyla är eldrivna kompressorkylmaskiner idag den vanligaste kyltekniken för komfortkyla. LÄS MER

 4. 4. ManagementPractical Aspects of Aqua Ammonia as Secondary Refrigerant in Ice Rinks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacqueline Pierri; [2021]
  Nyckelord :Ice rink; secondary refrigerant; refrigeration; refrigerant management; secondary fluid; natural refrigerant; aqua ammonia;

  Sammanfattning : The transition from fluorinated gases to natural refrigerants could be key to reducing the impacts of climate change. Ice rinks are energy-intensive buildings, with large heating and cooling demands. The pumping power required to move the secondary refrigerant typically accounts for a sizable amount of the energy use of the refrigeration system. LÄS MER

 5. 5. Återladdningsförmågan hos en Bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Geothermal energy that is being used for space heating with help of heat pumps is getting more and more common. In Sweden 2016, there was over 300 000 different facilities using geothermal energy with the help of bore hole heat exchangers, so called ground source heat pumps (GSHP). LÄS MER