Sökning: "LEED-certifiering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet LEED-certifiering.

 1. 1. Ekologisk hållbarhet på specialbibliotek : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Ekman; [2023]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; specialbibliotek; praktikteori; gröna bibliotek; digitisering; LEED-certifiering; ISO 14001:2015;

  Sammanfattning : This study investigates what an ecological sustainable (ES) special library can be, with the purpose to find out how it can be implemented. I have chosen one specific special library to see how they work with ES and I also make an attempt to find the difficulties of the ES work. LÄS MER

 2. 2. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Clara Södergren; [2016]
  Nyckelord :certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Energiuppföljning och brukarbeteende i samband med miljöcertifiering av byggnader

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Nilsson Johan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental certification is a method to assess and rate buildings according to how environmentally sustainable they are. The four most common environmental certification systems on the Swedish market are Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM SE and LEED. LÄS MER

 4. 4. A study of the perceived benefits of LEED certification by tenants

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tiam Torkaman; Sara Zhouson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. LEED - Hur har projekt Gruset 1 påverkats av en miljöcertifiering enligt LEED, "New Construction and Major Renovations"

  M1-uppsats, Institutionen för teknik och naturvetenskap; Tekniska högskolan

  Författare :Karl Isaksson; Lars Petrén; [2013]
  Nyckelord :LEED; environmental certification; certification; LEED; miljöcertifiering; miljöcertifieringssystem; poängsystem; produktion; projektering;

  Sammanfattning : Innan årsskiftet 2011-2012 blev Sveriges första lager som är miljöcertifierat enligt LEED färdigställt. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är en miljöcertifiering som har funnits sedan år 2000. LEED finns i fyra olika nivåer - certified, silver, gold och platinum. LÄS MER