Sökning: "Leopoldo Vallejos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leopoldo Vallejos.

  1. 1. Inkluderingsarbetet i förskolan : Vad det är och vad det betyder för barn med ett annat modersmål

    M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

    Författare :Leopoldo Vallejos; [2020]
    Nyckelord :Flerspråkighet; Förskolan; Inkludering; Likvärdig;

    Sammanfattning : I det här arbetet tas betydelsen av förskolans inkluderingsarbete upp men också flerspråkighetens inverkan på detta. I uppsatsens inledning beskrivs bakgrunden för intresset för detta inkluderingsarbete och varför det är viktigt att genomföra. LÄS MER