Sökning: "Linda Ceberla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Ceberla.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter. : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Steffi Sucio; Linda Ceberla; [2019]
    Nyckelord :Sjuksköterskor; strokevård; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att som sjuksköterska vårda strokedrabbade patienter kan upplevastidskrävande och känslosamt. Sjuksköterskornas upplevelse påverkas olika beroende vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan ställs inför, t.ex. med känslor som stress vid brist på tid, känsla av otillräcklighet och osäkerhet vid minskad utbildningsmöjligheter. LÄS MER