Sökning: "konsekvenserna"

Visar resultat 1 - 5 av 2712 uppsatser innehållade ordet konsekvenserna.

 1. 1. "Gårdsförsäljning av alkoholdrycker - en unionsrättslig klurighet  En analys av lagförslaget i SOU 2021:95 och utredarens unionsrättsliga slutsatser"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isaac Juris; [2024-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I december 2021 överlämnade den så kallade Gårdsförsäljningsutredningen sitt betänkande till statsrådet Lena Hallengren. Utredaren hade fått i uppdrag att, bland annat, utreda möjligheterna för att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS BESLUT ATT ANMÄLA MISSTANKEN OM BARNMISSHANDEL. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Påhlson; Hanna Sterner; [2024-01-30]
  Nyckelord :sjuksköterska; barnmisshandel; anmälan; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett globalt problem och drabbar årligen miljontals barn. Dessa barn utsätts för lidande och riskerar att leva med konsekvenserna i resten av sina liv. Sjuksköterskor har en möjlighet att upptäcka misshandel och hjälpa dessa barn. LÄS MER

 4. 4. Svensk Elitfotbolls partnerskap med Unibet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Bergström; Daniel Östenius; [2024]
  Nyckelord :Legitimitet; Intressenter; Hyckleri; Spelindustrin; pengar kontra ansvar;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur Svensk Elitfotboll balanserar sina intressenters olika intressen i ljuset av partnerskapet med Unibet. Syftet med studien är att utforska och analysera dynamiken samt konsekvenserna av hur Svensk Elitfotboll navigerar bland sina intressenter, med hänsyn till deras legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Service Recovery hos restaurangbranschen genom hantering av eWOM : En kvalitativ studie om hur restaurangbranschen kan återhämta sig från negativ eWOM med hjälp av Service Recovery

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Saifaldeen Basem Almosawi; [2024]
  Nyckelord :eWOM; Service recovery; Service failure; marketing;

  Sammanfattning : Restaurangbranschen är en lovande affärsverksamhet då mat är ett av de primära behoven för alla människor. Restauranger arbetar i en fysisk miljö med en stor mängd personlig interaktion med kunderna, vilket innebär att fel, misstag och misslyckanden inte kan undvikas. LÄS MER