Sökning: "Linus Dolvander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Dolvander.

  1. 1. Styrsystem till bromsvagn : Avsedd för klimatiska tester av militärfordon

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Linus Dolvander; [2018]
    Nyckelord :CODESYS; BAE Systems; control system;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av en förstudie av en hydrauliskt bromsad vagn avsedd att bogseras för uthållighetstestning av militära fordon. Denna del behandlar konstruktionen av styrsystemet till bromsvagnen. LÄS MER