Sökning: "livsmening"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet livsmening.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och andlighet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Hedenqvist; Teresia Stolt; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; Cancer; Coping; Mening; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Cancer är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omfattar runt 200 olika tumörsjukdomar. Den eller de tumörer som bildas vid cancer kan vara godartade eller elakartade och skapa varierande fysiska och psykiska utmaningar beroende på typ av cancerform, sjukdomsstadier och person. LÄS MER

 2. 2. Emotioner och livsmening : En undersökning av emotioners roll i upplevelsen av existentiell livsmening

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Magdalena Myde Lantz; [2017]
  Nyckelord :emotions; the intelligence of emotions; religious emotions; meaning; meaning of life; existential meaning; phenomenological meaning; emotioner; intelligenta emotioner; religiösa emotioner; mening; livsmening; existentiell mening; fenomenologisk mening;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how to clarify and emphasize the relationship between emotions and meaning. I have explored how to make an adequate conceptualization of the role of emotions in the experience of existential meaning. LÄS MER

 3. 3. Balkongliv för nytta och livsmening : en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjärde åldern

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Lena Tinglöf; [2017]
  Nyckelord :aktivitet; arbetsterapeut; balkong; bostadsanpassning; meningsfulla aktiviteter; natur och hälsa; äldre;

  Sammanfattning : I Sverige förväntas en fortsatt utveckling mot ökad andel äldre personer vilka når allt högre ålder. De äldre bor kvar i befintliga bostäder där det erbjuds motsvarande vårdinsatser som tidigare fanns i särskilda bostäder för äldre. LÄS MER

 4. 4. Meningsfullhet och livsmening : En analys av meningsfullhetskomponenten i Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang utifrån begreppet livsmening i Tage Kurténs livsåskådningsforskning om grundtillit.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karolina Isberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frid och Frihet : Upplevd livskvalitet i vårdandet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lyckesjö Lyckesjö; Elina Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Caring; nursing; quality of life; Livskvalitet; omvårdnad; vårdande;

  Sammanfattning : Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och det är av stor vikt att sjuksköterskor är medvetna om patienters individuella upplevelse av livskvalitet. En litteraturgenomgång visar att befintlig vetenskaplig litteratur inom humanvetenskapen och vårdvetenskapen är otillräcklig i upplevelsen av jaget i relation till livskvalitet i vårdandet. LÄS MER