Sökning: "livsåskådning"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet livsåskådning.

 1. 1. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

  Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER

 2. 2. PATIENTER MED COVID-19 : En litteraturstudie om patienters upplevelser under isoleringstiden på sjukhus

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Maria Folkesten; Sofie Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; isolering; patienters upplevelser; sjukhus.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har belyst sjukvårdspersonalens upplevelser under Covid-19 pandemin. Artiklarna visar på den pressade situationen hälso- och sjukvårdspersonal arbetade under med påverkan på omvårdanden och patientsäkerheten. Mot den bakgrunden är det viktigt att även få patienternas upplevelser beskrivna. LÄS MER

 3. 3. Kontroversiella frågor – ur elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amina Rasljanin; Medina Suljanovic; [2022]
  Nyckelord :Kontroversiella frågor; religionskunskapsundervisning; mångkulturell; homogen; förhållningssätt; kvalitativ metod; interkulturellt;

  Sammanfattning : Forskning visar på att lärare ofta undviker att diskutera kontroversiella frågor i sin undervisning då de känner sig osäkra om hur de ska hantera dessa. Att arbeta med kontroversiella frågor är ett komplext område men det blir oundvikligt att komma ifrån när våra klassrum präglas av samhällets mångfald. LÄS MER

 4. 4. Gudomlig anatomi : Skönhetens form och perception (ideal, kropp, medvetandet)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Eyvaa Olsson; [2022]
  Nyckelord :“livsåskådning”; “skönhet”; “alltet”; “element”;

  Sammanfattning : "Gudomlig anatomi" meaning “Divine anatomy”, is an art-scientific study of the divine portrayedthrough the human body. In this essay, I examine the form and perception of beauty in directrelation to ideals surrounding the body and its consciousness. LÄS MER

 5. 5. Med eros som ledstjärna : En analys av kärlek och livsåskådningsförhandling i Karin Boyes roman Kris.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Astrid Söderman; [2022]
  Nyckelord :kärlek; livsåskådning; skönlitteratur och livsåskådning; Karin Boye;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore what understandings of love are expressed in Karin Boye’s 1934 novel Crisis and how these understandings relate to the protagonist’s reevaluation of her world and life views. The essay makes use of a method of close-reading and interpretation of the novel through four analysis questions related to the essay’s aim. LÄS MER