Sökning: "Lisa Lögdberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Lögdberg.

  1. 1. Att sträva mot en allians : Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja ungdomar med anorexia nervosa till att vara delaktiga i sin vård

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Lisa Lögdberg; [2018]
    Nyckelord :Adolescents; Anorexia nervosa; Participation; Anorexia nervosa; delaktighet; ungdom;

    Sammanfattning : Background:To be struck down with anorexia nervosa as an adolescent means that their everyday life is all about avoiding meals in order to starve themselves and often do long sessions of physical activity. The illness can quickly develop into an identity in the adolescent's life. LÄS MER