Sökning: "Livsmedestyp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Livsmedestyp.

  1. 1. Köpa fryst eller färskt livsmedel : En studie om hur svinn i konsumentled påverkar energi- och klimatanalysen

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

    Författare :Ahmed Hasso; [2016]
    Nyckelord :Livsmedestyp; energianvändning; klimatpåverkan;

    Sammanfattning : Livsmedel beräknas vara en av de största orsakerna till energianvändningen för hushåll, vilket leder till stora mängder växthusgasutsläpp som påverkar klimatet. Livsmedel är den energiresurs som människan behöver för sitt kontinuerliga energiintag, där en svensk konsumerar 0,35 ton årligen. LÄS MER