Sökning: "Aged systems"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Aged systems.

 1. 1. Development of Generic Communication Middleware for Embedded Sensor Systems Transmitting Health Parameters

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Subaharan Kailayanathan; Saji Kamdod; [2020]
  Nyckelord :Health technology; e-Health; Embedded Sensor Systems; Middleware; IPSec; MQTT; Cyber Security; Bluetooth 5.0;

  Sammanfattning : Health technology or e-Health is one of the most rapidly growing areas in healthcare today and it has been an important requirement as a new concept of healthcare industry. Since global society has been changed to aging society and the healthcare cost has been increasing in the 21st century since 2007. LÄS MER

 2. 2. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Sammanfattning : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. LÄS MER

 3. 3. The Potential of Digital Health Technologies in Combating Against the Non-Communicable Diseases in the Context of UN’s SDGs. A Case Study on DiaWatch.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erdogan Burak Ezeroglu; [2020]
  Nyckelord :sustainable development; digital health technologies; non-communicable diseases; T2DM; SDGs; technology acceptance model;

  Sammanfattning : Increasing prevalence of non-communicable diseases, aging, and population growth pose significant sustainability challenges to health systems. Especially the health systems of low- and middle-income countries are more vulnerable to the risks related to non-communicable diseases and demographic changes. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Study of the Effect of Features on Neural Networks within Computer-Aided Diagnosis of Alzheimer's Disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Kolanowski; David Stevens; [2019]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; computer-aided diagnosis; machine learning; artificial neural networks; Alzheimers sjukdom; datorstödd diagnos; maskininlärning; artificiella neuronnät;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease that affects approximately 6% of the global population aged over 65 and is forecasted to become even more prevalent in the future. Accurately diagnosing the disease in an early stage can play a large role in improving the quality of life for the patient. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Biljana Stanojevic; Annika Petersson; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; strategier; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. LÄS MER