Sökning: "Lokalnät"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Lokalnät.

 1. 1. Beredning av Binnerbäck - Norraböda : En beredning av lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joakim Ask; [2020]
  Nyckelord :el; elkraft; beredning; projektering;

  Sammanfattning : Öland har under de senaste åren drabbats av flera strömavbrott. För att öka leveranssäkerheten och säkerställa kapaciteten av elleveransen investerar därför nätägaren i att vädersäkra elnätet mellan Binnerbäck och Norraböda.  Detta görs genom att gräva ner kablar och rasera befintligt luftledningsnät. LÄS MER

 2. 2. Projektering av lokalnät med fördjupning i selektivitet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lucas Ebers; Niklas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In power system, when a local network with over head lines is replaced by a network laid underground, itchanges the characteristics of the material used and gives an opportunity for an updated sizing. The goal withthe project was to present a proposal of a reconstruction of a old local network to a modern local network andpresent a selective coordination plan for all the branches in the new network. LÄS MER

 3. 3. Projektering av allmänt lokalnät i landsbygdsmiljö med analys av kapacitivaströmmar

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amanda Solberg; Christoffer Ohrzén; [2019]
  Nyckelord :kapacitiva strömmar; projektering; kabelförläggning; luftledning; lokalnät; nollpunktsreaktor;

  Sammanfattning : A general local powerline has implemented to mimic a lifelike powerline build around 1960s in thecountryside. Since reconstruction is needed a new projection is made of the area to improve the powerquality. The projection includes the old transmission lines will be replaced with underground powercables to make it weatherproof. LÄS MER

 4. 4. Analys av elnät för begränsning av reaktiv effekt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Muadh Hudji; [2019]
  Nyckelord :Reactive power; capacitive load; power grid; Reaktiv effekt; Elnät; Lokalnät; Kapacitiv last;

  Sammanfattning : Ystad Energi har ansvaret över elnätet i Ystads kommun. Med ökande efterfråga om el har samhället blivit sårbart. Därför jobbar myndigheterna och elleverantörer alltid för att säkerställa en trygg och säker elleverans. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på elnätet från storskalig elbilsutbredning i olika delar av Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Niklas Stenman; [2019]
  Nyckelord :Elbilsladdning; elnät; lokalnät;

  Sammanfattning : Inom en nära framtid kan antalet elbilar i samhället vara många gånger större än det är idag. Någon enstaka elbil påverkar inte elnätet men när mängden laddbara fordon ökar kommer elnätets förutsättningar förändras. LÄS MER